زعفران پوشال تاپ

این نوع زعفران از نظر میزان خامه همراه با آن مشابه زعفران پوشال معمولی است

و لیکن این نوع زعفران متعلق به واریته ای است که طویل تر ضخیم تر از پوشال معمولی است.

قدرت رنگی آن در حدود ۲۵۰usp یا بالاتر است و از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده می باشد.

زعفران پوشال تاپ

زعفران پوشال

این نوع زعفران شامل رشته هایی است که با ۳-۲ میلی متر خامه همراه است.

قدرت رنگی این نوع زعفران حدود ۲۲۰usp است.

زعفران پوشال

زعفران دسته

این نوع زعفران شامل تمام رشته یا فیلامنت زعفران است و بسته به واریته آن و شرایط کاشت و داشت

به عنوان مثال خاک،بخش قرمز می تواند نسبت به بخش زرد بلند تر باشد.

زعفران دسته

 

 

قالب فروشگاهی tps://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5DR7QH4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">